Lille Ester


Lille Ester

Ungene i Askeladden Barnehage har tegnet og fortalt historien om Lille Ester som ville kjøpe kake til mor på morsdagen.Fortellingen er basert på en virkelig hendelse fra Lillehammer i 1930.

Ved å lære den nære historie å kjenne har vi fått innblikk i hvordan det kunne være å være liten jente i Lillehammer i 1930åra. Far var ukependler og arbeidet som snekker på Nordseter. Mor sydde for å få inntekter til familen. Det å skaffe penger til mordagskaken som hun så gjerne ville gi til mor, var ikke lett for lille Ester, men hun visste råd......

 

Forfatter
Kari Olstad
Publisert
14/06/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Morsdag

Morsdagen er en hedersdag for mødre, som feires på varierende dato i forskjellige land. I Norge feires morsdagen den andre søndagen i februar, det vil si søndag 9. februar i 2014, og søndag 8. februar i 2015.

Nattsong og andre forteljingar

Nattsong og andre forteljingar er ei samling noveller og andre prosatekster av Kjartan Hatløy. Samlinga kom ut på Oktober forlag i 2002, og inneholder 16 tekster over 109 sider.

Jaffa-kaker

Jaffa-kaker er navnet på en populær type småkaker som markedsføres av en rekke ulike merker over store deler av verden. Kaken består av et lag med en spesiell type kjeks og et gelélignende fyll med sjokoladetrekk. Fyllet har vanligvis smak av appelsin, men kan også ha andre smaker, som kirsebær. Navnet Jaffa kommer fra de såkalte Jaffa-appelsinene fra Israel.

Kategori:Kaker

Lokalhistorie

Lokalhistorie er studiet av historie og historieskrivning i en kontekst som fokuserer på et geografisk avgrenset område, ofte et lokalsamfunn som en bygd eller en by, eller en landsdel.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens