Lille Ester


Lille Ester

Ungene i Askeladden Barnehage har tegnet og fortalt historien om Lille Ester som ville kjøpe kake til mor på morsdagen.Fortellingen er basert på en virkelig hendelse fra Lillehammer i 1930.

Ved å lære den nære historie å kjenne har vi fått innblikk i hvordan det kunne være å være liten jente i Lillehammer i 1930åra. Far var ukependler og arbeidet som snekker på Nordseter. Mor sydde for å få inntekter til familen. Det å skaffe penger til mordagskaken som hun så gjerne ville gi til mor, var ikke lett for lille Ester, men hun visste råd......

 

Forfatter
Kari Olstad
Publisert
14/06/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler