Kvoteflyktninger fra Balsfjorden 1 av 4

Kvoteflyktninger fra Balsfjorden


Kvoteflyktninger fra Balsfjorden

Tromsø by fremstår i 2009 som en flerkulturell og spennende by i vekst med over 65.000 innbyggere. En økende del av byens innbyggere har flyktningebakgrunn. Når kom de første flyktninger til Tromsø?

Lise Nordbrønd var leder for flyktningetjenesten i Tromsø på 1980 tallet. Hun forteller at de første flyktninger kom til Tromsø i 1986.

Intervju med Lise Nordbrønd, hun forteller:

Vi var nok den første kommunen i Nord-Norge som organiserte mottak av flyktninger. Den første flyktningegruppen som kommunen tok i mot, det var Iranere.

Kommunen startet med å ta inn 40-50 personer årlig de første årene. Det var iranere som først kom som kvoteflyktninger. Den neste gruppen som begynte å komme til Norge det var da Somaliere. De første somaliere kom i 1988-89.

Det var en litt morsom historie, for vi hadde ikke tatt inn Somaliere, men i Balsfjorden, i Malangen, på en liten folkehøyskole i Sand hadde de laget et lite asylmottak. Disse Somalierne fikk opphold i Norge, og da var spørsmålet hva skulle de gjøre, for de var blitt glade i Balsfjord og ville veldig gjerne bo i Balsfjorden. Men kommunen i Balsfjord var ikke intressert i å bosette de permanent.

Så kom det en delegasjon opp på mitt kontor av Somaliere, sammen med han Jens Haldan Mosli, og spurte; er det mulig for Tromsø kommune å ta i mot disse folkene som vi er blitt så glade i ute i Malangen?
Jeg syntes det var en veldig hyggelig gjeng som kom, og siden vi ikke hadde fylt kvoten for kommunen, og politikerne bestemte hvor mange vi skulle ta i mot, så sa jeg at dette hørtes bra ut, for jeg syntes det var artig at de kom som en gruppe, de kjente hverandre, de hadde lyst til å bo sammen, og de hadde allerede kjenninger ute i Balsfjorden, i Malangen, som hadde veldig lyst at de skulle bosette seg i landsdelen.

Det er på mange vis en best mulig situasjon når man skal ta i mot folk, at det er en gruppe som kjenner hverandre, de vil bo der, og de hadde støttespillere.

Det var måten vi starta opp med Somaliere i Tromsø. De kom fra Balsfjorden! 

Forfatter
Sandra Maryam Moe
Publisert
20/11/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kvoteflyktning

En overføringsflyktning, også kalt kvoteflyktning eller FN-flyktning, er en flyktning som ikke kan reise tilbake til hjemlandet sitt eller få opphold i det landet han eller hun oppholder seg i som flyktning, og som derfor blir overført til et tredje land. Overføringsflyktninger skiller seg fra asylsøkere ved at de har fått saken sin behandlet og blitt anerkjent som flyktning av FNs høykommissær for flyktninger allerede før de kommer til sitt endelige oppholdsland.[1]

Flyktning

En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse. Dette kan skyldes personens religiøse tro, etnisk tilhørighet, politiske meninger eller lignende.

Migrasjon

Migrasjon betyr folkevandring, eller inn- og utvandring. Stort sett blir uttrykket assosiert med vandring mellom stater, men det uttrykker også flytting internt i et land.

En flyktning krysser sitt spor

En flyktning krysser sitt spor er en roman av Aksel Sandemose, utgitt 1933. Den handler om Espen Arnakke, som har drept en mann, John Wakefield. Ettersom Espen er oppdratt til å fortrenge seksualitet og følelser takler han ikke forhold med kvinner. Han blir uansett håpløst forelsket tre ganger, men tåler det ikke. John Wakefield kaprer en av forelskelsene hans, Eva. En beruset og sint Espen dreper sin gode venn som følge av dette. Han bruker resten av livet på å finne ut hvorfor. Han ble oppdratt til angst for seksualitet og følelser, og han fortrengte disse følelsene. Her formulerer Sandemose Janteloven, de uformelle, men allikevel svært gjeldende lovene i samfunnet og da særlig i småbyene. Mordet det snakkes om ble begått av Espen Arnakke i en tidligere roman En sjømann går i land (1931). En flyktning krysser sitt spor er et ruvende verk i norsk litteraturhistorie, og et dybdepsykologisk innblikk i samfunnets undertrykkelse og underkuelse av individet, noe som var typisk for nyrealismen.

Innvandring

Innvandring (immigrasjon) betegner det å «dra til og bosette seg i et fremmed land». Innvandring er en del av fenomenet folkevandring (migrasjon), som betegner bevegelse av folk mellom land. Personer som flytter fra et land til et annet betegnes som utvandrere fra landet de har forlatt og som innvandrere i det landet de har kommet til.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens