Kvoteflyktninger fra Balsfjorden 1 av 4

Kvoteflyktninger fra Balsfjorden


Kvoteflyktninger fra Balsfjorden

Tromsø by fremstår i 2009 som en flerkulturell og spennende by i vekst med over 65.000 innbyggere. En økende del av byens innbyggere har flyktningebakgrunn. Når kom de første flyktninger til Tromsø?

Lise Nordbrønd var leder for flyktningetjenesten i Tromsø på 1980 tallet. Hun forteller at de første flyktninger kom til Tromsø i 1986.

Intervju med Lise Nordbrønd, hun forteller:

Vi var nok den første kommunen i Nord-Norge som organiserte mottak av flyktninger. Den første flyktningegruppen som kommunen tok i mot, det var Iranere.

Kommunen startet med å ta inn 40-50 personer årlig de første årene. Det var iranere som først kom som kvoteflyktninger. Den neste gruppen som begynte å komme til Norge det var da Somaliere. De første somaliere kom i 1988-89.

Det var en litt morsom historie, for vi hadde ikke tatt inn Somaliere, men i Balsfjorden, i Malangen, på en liten folkehøyskole i Sand hadde de laget et lite asylmottak. Disse Somalierne fikk opphold i Norge, og da var spørsmålet hva skulle de gjøre, for de var blitt glade i Balsfjord og ville veldig gjerne bo i Balsfjorden. Men kommunen i Balsfjord var ikke intressert i å bosette de permanent.

Så kom det en delegasjon opp på mitt kontor av Somaliere, sammen med han Jens Haldan Mosli, og spurte; er det mulig for Tromsø kommune å ta i mot disse folkene som vi er blitt så glade i ute i Malangen?
Jeg syntes det var en veldig hyggelig gjeng som kom, og siden vi ikke hadde fylt kvoten for kommunen, og politikerne bestemte hvor mange vi skulle ta i mot, så sa jeg at dette hørtes bra ut, for jeg syntes det var artig at de kom som en gruppe, de kjente hverandre, de hadde lyst til å bo sammen, og de hadde allerede kjenninger ute i Balsfjorden, i Malangen, som hadde veldig lyst at de skulle bosette seg i landsdelen.

Det er på mange vis en best mulig situasjon når man skal ta i mot folk, at det er en gruppe som kjenner hverandre, de vil bo der, og de hadde støttespillere.

Det var måten vi starta opp med Somaliere i Tromsø. De kom fra Balsfjorden! 

Forfatter
Sandra Maryam Moe
Publisert
20/11/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Innvandring

Innvandring (immigrasjon) betegner det å «dra til og bosette seg i et fremmed land». Innvandring er en del av fenomenet folkevandring (migrasjon), som betegner bevegelse av folk mellom land. Personer som flytter fra et land til et annet betegnes som utvandrere fra landet de har forlatt og som innvandrere i det landet de har kommet til.

Migrasjon

Migrasjon betyr folkevandring, eller inn- og utvandring. Stort sett blir uttrykket assosiert med vandring mellom stater, men det uttrykker også flytting internt i et land.

Innvandring til USA

Amerikansk immigrasjon refererer til flytting til USA, som har gitt betydelig befolkningsvekst og kulturendring gjennom mye av Amerikansk historie. Økonomi, samfunnsforhold, og politikk i forbindelse med innvandringen har reist spørsmål om etnisitet, religion, velferd, arbeidsledighet, demografi, fattigdom, kriminalitet, nasjonalisme, og arbeidsmiljø.

Folkebevegelsen mot innvandring

Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) er en organisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle innvandringen til Norge. Organisasjonen ble stiftet i Haugesund 4. oktober 1987. Opptakten ble gjort av 145 krigsseilere i Rogaland som hadde sendt et brev til kong Olav der de tok opp «farene ved den stadig økende fremmedinnvandringen til vårt land». Da FMI ble stiftet, var planen at bevegelsen skulle organiseres etter mønster fra Folkebevegelsen mot EEC.[1] Innvandringsmotstanderen Arne Myrdal fra Arendal stod fram som bevegelsens leder og talsperson. Professor Harald Trefall ga etter stiftelsesmøtet følgende uttalelse om Folkebevegelsens målsetting:

Ulovlig innvandring og opphold

Ulovlig innvandring og opphold er det å reise inn i og oppholde seg i et land uten lov.[1] Innvandring og opphold må sees på adskilt. Det er mulig å få lovlig opphold selv om en har innvandret ulovlig, for eksempel gjennom menneskesmugling. Tilsvarende er det mulig å ha innvandret lovlig, men ikke inneha lovlig opphold. Dette er situasjonen for mange asylsøkere med endelig avslag på søknaden sin, samt personer med utløpt turistvisum eller arbeidstillatelse.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens