Kvarodden


Kvarodden

På Kvarodden i Randesund ligger Kristiansands best bevarte strandforsvarsanlegg fra andre verdenskrig. Kvarodden er lite berørt av nyere tids utbygging og byr på vakker kystnatur. Atkomst til Kvarodden og festningsverket skjer til fots fra parkeringsplass på Kvarenes, på den knappe en kilometer lange veien som ble bygget ut til forsvarsverket under krigen.

Strandforsvarsanlegget

Forsvarsverket på Kvarodden ble bygget av tyskerne for å bevokte den strategisk viktige Kvåsefjorden. Anlegget ble påbegynt høsten 1940, stod ferdig 1941 og hadde fast bemanning fra 1941 til 1945. Det ble satt opp ei kjøkkenbrakke og to mannskapsbrakker med plass til 21 mann, og sprengt ut lange løpegraver med maskingevær-stillinger som dekker i alle retninger. For lagring av ammunisjon og tilflukt for mannskapene, ble det sprengt ut et større fjellanlegg, med en inngang ved mannskapsbrakka i øst og en ved mannskapsbrakka i vest. Ved den østlige inngangen til fjellanlegget finnes også to mindre bunkere, for proviant og aggregat for lyskaster. Lyskasteren stod plassert på kollen like bak bunkeren. Proviant-bunkeren stod ikke ferdig før i 1942, for i betongen i denne er det inskribert "Kvarodden 12.11.1942". Ytterst på odden ble det, foruten ei lita vaktbu og maskingevær-stillinger som er bundet sammen med resten av anlegget med løpegraver, også anlagt en liten tilflukts- og ammunisjonsbunker for denne delen av anlegget. Det ble strukket piggtråd rundt hele anlegget, både på landsiden og sjøsiden. Anlegget sorterte under den tyske hæren.

Stridsvogntårnet

Midtveis i krigen ble strandforsvarsanlegget på Kvarodden forsterket med et fransk stridsvogntårn med kanon i kaliber 3,7cm. Tyskerne monterte en rekke slike tårn fra erobrede, foreldede stridsvogntyper i sine festningsverk langs kysten av det okkuperte Europa. Tårnet på Kvarodden er det siste gjenværende av opprinnelig ca åtte tårn som ble montert på bunkere i Kristiansand-området. Tårnet stammer fra en fransk Renault FT17 stridsvogn, som ble erobret av tyskerne i Frankrike i 1940. Denne typen stridsvogn ble produsert under 1. verdenskrig og i mellomkrigstiden. Tårnet på Kvarodden står ennå i dag originalt montert på bunkeren som ble bygget for det under krigen. Bunkeren består av en gang som leder ut til tårnet fra den østligste mannskapsbrakka. Det er to mindre rom, for ammunisjon og andre nødvendigheter til kanonen, langs denne ganga.

Forfatter
Endre Wrånes
Publisert
09/02/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Romersk krigshistorie

Krig

I krig

Krig!

Mal:Krigshistorie-wikipedianere

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens