Kong Sverre Sigurdsson 1 av 2

Kong Sverre Sigurdsson


Kong Sverre Sigurdsson

Noen mener dette er et portrett av meg - Kong Sverre Sigurdsson! Jeg vokste opp på Færøyene hos onkelen min som var biskop der.

Lydfilen ble lagd i forbindelse med prosjektet Nordic Handscape - kulturarv i nye former - i 2005. Prosjektet skulle prøve ut og utvikle nye måter å formidle kulturarv på gjennom mobil teknologi.

Manus og idé: Tove Søreide/NDR

Produksjon: Klipp og Lim Media AS

Stemme: Øyvind Brandtzæg

 

Forfatter
Nordic Handscape prosjektet
Institusjon
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Publisert
31/03/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Nidaros

Nidaros er et historisk navn på byen Trondheim, samt navn på det katolske bispedømmet og erkebispedømmet før 1537, og det lutherske bispedømmet siden. Det var først og fremst helgenkongen St. Olavs skrin i Nidarosdomen som gav byen dens sentrale posisjon i Norge og Nord-Europa fram til reformasjonen i 1537.

Kirkekunst

Kirkekunst eller kirkelig kunst omfatter billedkunst og kunstgjenstander til utsmykning av kirkebygg, både utvendig og innvendig i kirkerommet. Kirkekunsten er en del av den kristne kunsten og har hatt flere funksjoner: den har blitt brukt både som dekorasjon av bygninger og inventar, som maktdemonstrasjon for å vise kirkens storhet som trossamfunn, som religiøse meditasjonsstykker for ro og kontemplasjon og som pedagogisk verktøy for å synliggjøre bibelhistoriene og det kristne budskapet.

Trondheim

Nidaros (album)

Nidaros er et konsertalbum av Björn Afzelius, utgitt i 1991. Albumet ble innspilt i Trondheim i Norge.

Vinald av Nidaros

Vinald Henriksson (død juni 1402) var norsk kapellmagister og senere erkebiskop fra 1387 til sin død. I forbindelse med etableringen av det nordiske samkongedømmet var han sentral ved valget av dronning Margrete som norsk riksforstander.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens