Kong Sverre Sigurdsson 1 av 2

Kong Sverre Sigurdsson


Kong Sverre Sigurdsson

Noen mener dette er et portrett av meg - Kong Sverre Sigurdsson! Jeg vokste opp på Færøyene hos onkelen min som var biskop der.

Lydfilen ble lagd i forbindelse med prosjektet Nordic Handscape - kulturarv i nye former - i 2005. Prosjektet skulle prøve ut og utvikle nye måter å formidle kulturarv på gjennom mobil teknologi.

Manus og idé: Tove Søreide/NDR

Produksjon: Klipp og Lim Media AS

Stemme: Øyvind Brandtzæg

 

Forfatter
Nordic Handscape prosjektet
Institusjon
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Publisert
31/03/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kirkekunst

Kirkekunst eller kirkelig kunst omfatter billedkunst og kunstgjenstander til utsmykning av kirkebygg, både utvendig og innvendig i kirkerommet. Kirkekunsten er en del av den kristne kunsten og har hatt flere funksjoner: den har blitt brukt både som dekorasjon av bygninger og inventar, som maktdemonstrasjon for å vise kirkens storhet som trossamfunn, som religiøse meditasjonsstykker for ro og kontemplasjon og som pedagogisk verktøy for å synliggjøre bibelhistoriene og det kristne budskapet.

Middelalderen

Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen. Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 4761453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene.

Sverre

Sverre er et nordisk mannsnavn, hovedsakelig brukt som fornavn, men også meget sjeldent som etternavn. Navnet har opprinnelse i det norrøne ordet sverri som betyr «svirre» eller «svinge rundt». Det norrøne navnet Sverrir ble opprinnelig brukt som et tilnavn i betydningen villstyring eller voldelig.[trenger referanse]

Middelalderen i Slovenia


Jakt i middelalderen

Jakt i middelalderen var både en nødvendighet for folk flest og en fritidssyssel for adelen hvor menn jaktet ville dyr. Mens jakten var en viktig kilde for mat var det sjelden en hovedkilde. Jakt ble benyttet av alle samfunnsklasser, men fra høymiddelalderen ble jakt i sentrale Europa som England og Frankrike omformet til en stilisert fritidssyssel for adelen. Skogene i Frankrike og England ble regulerte og hvor vanlige folk ble strengt straffet hvis de ble grepet i å bedrive jakt på «kongens dyr». For adelen ble jakt mer enn bare en fritidssyssel, den ble et viktig område for sosial samhandling, hvor de kunne drive trening for krig, og deres eget adelige privilegium. I Norge var det vanskeligere å regulere jakt av naturlige årsaker, og samtidig var den norske adelen også langt mindre og med færre privilegier.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens