Kompassrose på Langøy


Kompassrose på Langøy

På sydøstsiden av Langøy i Farsund kommune ligger Kjeholmen. Her er det hugget en kompassrose inn i fjellet.

Utfra misvisningen på 4,3 grader østlig og utformingen er det sannsynlig at kompassrosen er fra enten ca 590 eller ca 1625.

Kompassrosen kan være hugget inn av strandvakten i 1588 under mobiliseringen i forbindelse med at Den spanske armada ble drevet opp i Nordsjøen. Kompassrosen framstår som et hastverksarbeid. Denne kompassrosen er ikke er den eneste som er innhugget unøyaktig og som framstår som lite forseggjort av de registrerte kompassrosene i Vest-Agder.

Forfatter
Endre Wrånes
Institusjon
Vest-Agder Fylkeskommune
Publisert
09/02/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kystkultur

Kystkultur er et samlebegrep for det som særpreger livet langs kysten av Norge. Det brukes og oppfattes på flere ulike måter: Ofte tenkes det mest på livet og aktivitetene i tiden før utjevningen av livsvilkår skjøt fart for alvor etter krigen, men i en del sammenhenger kommer det fram meninger om at kystkultur er det som skjer på kysten , mens fortidens kystkultur er historie og folkeminne.

Kompass

Et kompass er et navigasjonsinstrument som angir retningen mot den magnetiske nordpolen. Dersom det er liten deviasjon og misvisning, (se nedenfor) vil et magnetisk kompass peke omtrent mot den geografiske nordpolen. Det finnes magnetkompass, gyrokompass og elektroniske kompass. En del håndholdte radiopeilerapparater, ADF, har kompass for å gi magnetisk kurs til en sender, NDB.

Kategori:Kystkultur

Kystled

Kystled er et landsomfattende samarbeid om overnattningstilbud for alle som ønsker å oppleve norsk skjærgård, med både friluftsliv, natur og kystkultur i fokus.

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark ble etablert i 2006 som en fusjon av fem små museer på kysten av Finnmark. Selskapet eies av kommunene Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Gamvik og Berlevåg. Avdelingene har beholdt sine gamle navn. Disse er: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest, Måsøy museum i Havøysund, Nordkappmuseet i Honningsvåg, Gamvik museum og Berlevåg Havnemuseum. Hovedkontoret ligger i Honningsvåg.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens