Kjære mor


Kjære mor

"Takk for sist! ja du blir nok endel forbauset over å få høre fra mig. Det er jo bare når det er noe som står på at jeg skriver, og er det altså noe som står på."

 
Forfatter
Kristin Havstad
Institusjon
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Publisert
30/08/2011
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kjære mor

«Kjære mor» er en norsk slager skrevet av Carl Christian Bøyesen, med samme preget som i de gamle morssangene. En person sender brev hjem og spør hvordan alt står til, men vet ikke om foreldrene lever. Som det heter i en verselinje: «Kjære mor, si får jeg noe svar, kanskje er du borte du og far». Visa ble sunget inn på plate av Søstrene Bjørklund og senere av De Syngende Husmødre på platen Lukk opp din hjertedør, men finnes også i en nyere versjon med Rita EngebretsenFrem fra Glemselen kap.20.

Mor, kjære mor

«Mor, kjære mor» er en norsk vise, skrevet i 1941 av Juul Hansen med melodi av Haakon Tveten under psevdonymet H. Conn. Den er sunget inn på en rekke plater, blant annet av Ivar Ruste m/Akres kvintett (innspilt i Oslo i juni 1941 og utgitt på 78-platen Columbia GN 811) samt Odd Tom Risdal og Walter Erikssons orkester, De Syngende Husmødre på platen Den ros du ga meg og av Rita EngebretsenFrem fra Glemselen kap.15. Sangen ble nesten skrevet i sørgmodig «skillingsvisestil». En mann kommer hjem etter mange år borte, og finner bare en glemt og gammel grav når han skal oppsøke sin mor. Han synger en takk til henne, mens han legger ned blomster på hennes siste hvilested. Sangen har vært, og er enormt populær i Norge.

Ekteskap

Ekteskap er en sosial eller rituelt anerkjent forening eller juridisk kontrakt mellom ektefeller som etablerer rettigheter og plikter mellom dem, mellom dem og deres barn, og mellom dem og deres svigerforeldre. Tradisjonelt har ekteskap I Norge bare vært lovlig inngått mellom en mann og en kvinne. Fra 2001 har ekteskapslovgivningen i ti land, blant dem Norge,[1] innført lover som tillater par av samme kjønn å inngå ekteskap. Ekteskapet er en juridisk bindende avtale, og i tillegg har selve seremonien ofte en religiøs ramme. Bokmålsordboka definerer ekteskap som samliv mellom mann og kvinne som er bygd på en rettslig bindende overenskomst, og der eventuelle barn blir anerkjent som begge parters avkom.[2]

Dynastisk ekteskap

Et dynastisk ekteskap er et ekteskap som er inngått i overensstemmelse med huslover, dvs. særskilte regler som gjelder i en bestemt slekt, særlig kongelige og høyadelige slekter. Et typisk vilkår for å inngå et dynastisk ekteskap, altså et ekteskap fullt anerkjent av slekten, vil være at slektens hovedmann (overhode) har gitt tillatelse til det.

Mal:Ekteskap


Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens