Kapellet på odden 1 av 4

Kapellet på odden


Kapellet på odden

Åknes kapell ble oppført i 1873. Bygningen ligger vakkert til på en odde ved Lognavatn i Åseral. Kapellet rommer plass til 150 personer og har et innvendig særpreg med sterke farger både på vegger, tak, prekestol og orgel. Kapellet har også egen kirkegård.

Lognavatn ligger i øvre del av Åseral kommune og arkeologiske utgravninger viser at det var en kirke her helt tilbake på 1200-tallet. Den lå på det som ble kalt Kyrkjevodden, litt lenger nord enn dagens kapell ligger.

Veiforbindelsene var dårlige i Åseral på midten av 1800-tallet, og det var virkelig behov for et eget kirkebygg i øvre del av kommunen. Befolkningen rundt Lognavatn måtte imidlertid kjempe en lang kamp før kapellet sto ferdig til bruk. Verken sognepresten eller kommunen støttet deres ønske om et eget kapell. Men longdølene ga aldri opp, og etter hard jobbing og stort dugnadsarbeid kunne de endelig ta sitt nye kapell i bruk høsten 1873.

De første årene ble det holdt omkring ti gudstjenester årlig i kapellet. Sognepresten fikk både skyss opp til bygda og longdølene hadde også ordnet med nattelosji.

Kapellet ble pusset opp i 1935 og ble nymalt både utvendig og innvendig. Det fikk også nye benker. I 1950 kom det bilvei fram til kapellet og det ble bygd uthus. Nytt bårehus kom i 1988 og samme år ble også det nye særpregede orgelet satt inn i kapellet.
 

Kapellet er idag et kulturminne i aktiv bruk

Forfatter
Bård Raustøl
Institusjon
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)
Publisert
22/10/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Fotografi

Arkiv

Wikipedia:Fotografi

Kategori:Fotografi

Digital fotografi

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens