Ka du førtæl'?! 1 av 7

Ka du førtæl'?!


Ka du førtæl'?!

De var så mange som kunne fortellerkunsten, hjemme. – en slags standup-kultur, der livets store og små hendelser ble gjenstand for stort engasjement og stor fortellerglede.

 

Jeg elsket fortellerkveldene! Det var moro å høre på, få de voksnes perspektiver – for ikke å snakke om framføringen! Men hvor ble de av, fortellerkveldene?

Forfatter
Kristin Bolgård
Institusjon
Norsk kulturråd
Publisert
14/05/2012
Lisens
Navngivelse-Del på samme vilkår

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Verdens latterdag

Verdens latterdag er en uoffisiell temadag lansert i 1998 av den indiske Madan Kataria. Dagen faller på den første søndagen i mai og går ut på å oppfordre folk til å le mer.

Kystkultur

Kystkultur er et samlebegrep for det som særpreger livet langs kysten av Norge. Det brukes og oppfattes på flere ulike måter: Ofte tenkes det mest på livet og aktivitetene i tiden før utjevningen av livsvilkår skjøt fart for alvor etter krigen, men i en del sammenhenger kommer det fram meninger om at kystkultur er det som skjer på kysten , mens fortidens kystkultur er historie og folkeminne.

Kategori:Kystkultur

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark ble etablert i 2006 som en fusjon av fem små museer på kysten av Finnmark. Selskapet eies av kommunene Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Gamvik og Berlevåg. Avdelingene har beholdt sine gamle navn. Disse er: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest, Måsøy museum i Havøysund, Nordkappmuseet i Honningsvåg, Gamvik museum og Berlevåg Havnemuseum. Hovedkontoret ligger i Honningsvåg.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens