Ka du førtæl'?! 1 av 7

Ka du førtæl'?!


Ka du førtæl'?!

De var så mange som kunne fortellerkunsten, hjemme. – en slags standup-kultur, der livets store og små hendelser ble gjenstand for stort engasjement og stor fortellerglede.

 

Jeg elsket fortellerkveldene! Det var moro å høre på, få de voksnes perspektiver – for ikke å snakke om framføringen! Men hvor ble de av, fortellerkveldene?

Forfatter
Kristin Bolgård
Institusjon
Norsk kulturråd
Publisert
14/05/2012
Lisens
Navngivelse-Del på samme vilkår

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Verdens latterdag

Nordland

Kystkultur

Nordland-Verlag

Nordland reinbeiteområde

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens