Jernvinneanlegget på Seltuftøyri

Jernvinneanlegget på Seltuftøyri


Jernvinneanlegget på Seltuftøyri

Audio
Lytt til: Jernvinneanlegget på Seltuftøyri

Ved den nordaustlege enden av Seltuftvatnet er det funne restar etter eit av dei eldste jernvinneanlegga som er kjent her i landet.

Ved den nordaustlege enden av Seltuftvatnet er det funne restar etter eit av dei eldste jernvinneanlegga som er kjent her i landet. På stranda nedanfor grusterrassen ligg jernslagg, raudbrend stein og trekol. Ved arkeologiske granskingar i 1978 og 1985 vart det påvist avfallsdyngjer med trekol og slagg, restar av smelteomnar og groper med jernmalm frå myrane omkring.

14C-dateringar synte at anlegget var i drift for mellom 1 600 og 2 000 år sia. Ved den tid voks det furuskog her, men analyse av pollenkorn frå myrane prova at skogen gjekk kraftig attende i desse hundreåra. Til jernvinna trongst mykje brensel, og det ser ut til at jernsmedane snauhogg skogen.

Jernet vart smidd til 20–30 cm lange jernteinar som vart frakta ned frå fjellet og smidde om til reiskap og våpen. Det kan ha vore folk frå busetnader i Flåm som dreiv jernvinna på Seltuftøyri. I ei ur nede ved fjorden vart for ein del år sidan funne om lag 30 jernbarrar som einkvan har gøymt der, men aldri henta att.
 

Forfatter
Svein Indrelid
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
12/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler