Jernvinneanlegget på Seltuftøyri

Jernvinneanlegget på Seltuftøyri


Jernvinneanlegget på Seltuftøyri

Audio
Lytt til: Jernvinneanlegget på Seltuftøyri

Ved den nordaustlege enden av Seltuftvatnet er det funne restar etter eit av dei eldste jernvinneanlegga som er kjent her i landet.

Ved den nordaustlege enden av Seltuftvatnet er det funne restar etter eit av dei eldste jernvinneanlegga som er kjent her i landet. På stranda nedanfor grusterrassen ligg jernslagg, raudbrend stein og trekol. Ved arkeologiske granskingar i 1978 og 1985 vart det påvist avfallsdyngjer med trekol og slagg, restar av smelteomnar og groper med jernmalm frå myrane omkring.

14C-dateringar synte at anlegget var i drift for mellom 1 600 og 2 000 år sia. Ved den tid voks det furuskog her, men analyse av pollenkorn frå myrane prova at skogen gjekk kraftig attende i desse hundreåra. Til jernvinna trongst mykje brensel, og det ser ut til at jernsmedane snauhogg skogen.

Jernet vart smidd til 20–30 cm lange jernteinar som vart frakta ned frå fjellet og smidde om til reiskap og våpen. Det kan ha vore folk frå busetnader i Flåm som dreiv jernvinna på Seltuftøyri. I ei ur nede ved fjorden vart for ein del år sidan funne om lag 30 jernbarrar som einkvan har gøymt der, men aldri henta att.
 

Forfatter
Svein Indrelid
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
12/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Rallarvegen

Rallarvegen eller Rallarveien kan henvise til:

Rallarvegen (Bergensbanen)

Rallarvegen er navnet på anleggsveien som ble anlagt omkring forrige århundreskifte i forbindelse med byggingen av Bergensbanen. Veien er 80km lang, og går fra Haugastøl over Finse til Myrdal, og videre bratt gjennom 21 hårnålssvinger langs Flåmsbanen ned til Flåm ved Sognefjorden, den siste delen som kommunal vei (Kv1409 i Aurland). Det er også en vei fra Voss til Upsete på vestsiden at Gravhalstunnelen.

Kulturhistorie

Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan være dagligdags praksis så vel som finkultur, håndverk, kunst, arkitektur, religiøse og andre åndelige forhold og immateriell kultur.

Kategori:Kulturhistorie

Ny kulturhistorie

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens