Jødisk liv på Grunerløkka

Jødisk liv på Grunerløkka


Jødisk liv på Grunerløkka

Audio
Jødiske familier lest av Anne Aasheim | Fotograf: Norsk kulturråd

Alt endret seg i Markveien 67 den 26. november 1942.

10 av beboerne ble hentet ut fra sine hjem, arrestert og sendt ut av landet med M/S Donau. Det var Sara Selma og David Jacob Glikman og Davids mor Esther Schuchad. Saras foreldre og fire søsken og naboen Glenny Barchman ble også tatt. Alle ble deportert til Auschwitz. Ingen kom tilbake. 

Digital fortelling brukt ved en demonstrasjon av prosjektet Kultur- og naturreise på Grunerløkka 1. september 2011.

Forfatter
Kultur- og naturreise
Institusjon
Norsk kulturråd
Publisert
31/01/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Migrasjon

Migrasjon betyr folkevandring, eller inn- og utvandring. Stort sett blir uttrykket assosiert med vandring mellom stater, men det uttrykker også flytting internt i et land.

Holocaust

Holocaust (gresk for fullstendig brent, brukt om brennoffer), også kjent som ha-shoah (hebraisk השואה, tilintetgjørelse) (jiddisk האַלאָקאַוסט, halokaust, eller mer korrekt חורבן, khurbn) og porajmos eller samudaripenromani, er navnet som betegner det statsledede folkemord av jøder og andre etniske, religiøse, politiske og seksuelle minoritetsgrupper i Europa og Nord-Afrika som det nasjonalsosialistiske Tyskland gjennomførte fra 1938 til 1945.

Åndelig jøde

Begrepet «åndelig jøde» ble brukt av det norske nazistpartiet Nasjonal Samling (NS) fra 1930-årene for å betegne «kulturliberalere»» som ble ansett som venner og meningsfeller av såkalte konkrete eller rasemessige og intellektuelle jøder, slik som Max Hodann, Wilhelm Reich og Leo Trotskij. Blant annet ble Arnulf Øverland, Nic Waal, Karl Evang og Otto Lous Mohr omtalt som «åndelige jøder». Under andre verdenskrig i Norge benyttet NS seg av begrepet i aviser og organer de kontrollerte, og betegnelsen ble med brukt som et mer generelt begrep for ideologi som sto lavt i kurs, uavhengig av tilknytning til jødiske intellektuelle.

Årsaker til migrasjon

Forståelsen av migrasjon er dominert av såkalt neoklassisk teori. Et sentralt moment innen denne teorien er at hvert enkelt individ avgjør å migrere ved å vurdere såkalte «push & pull» faktorer. Push-faktorene er de negative faktorene som «dytter fra seg» folk og dermed fører til ut-migrasjon, mens pull-faktorene som er positive, «drar til seg» folk og fører dermed til inn-migrasjon. Disse faktorene inngår i en individuell rasjonell vurdering som prøver å finne den beste løysingen (migrere og hvor en skal migrere, eller bli). (Bilsborrow 2002).

Tvungen migrasjon

Tvungen migrasjon betegner migrasjon p.g.a. diskriminering av politiske, religiøse eller etniske årsaker; tvingende økonomiske årsaker (som f.eks. at en må flykte for å kunne tjene til livets brød); eller miljøendringer som naturkatastrofer eller andre alvorlige miljøendringer som ikke gjør det mulig å leve der man kommer fra. Folk som av slike årsaker blir tvunget til å flykte blir ofte kalt for henholdsvis konvensjonsflyktninger, økonomiske flyktninger og miljøflyktninger. Konvensjonsflyktninger kommer inn under FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sitt ansvar og blir dermed prioritert og fordelt på land som har forpliktet seg til å ta i mot flyktninger. Å komme inn under FN sin definisjon for flyktning kan altså ha stor betydning. Begrepet miljøflyktning er et relativt nytt begrep som kom med den generelle oppmerksomheten rundt miljøproblemer på 1980-tallet.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens