Historiske øyvandringer 1 av 3

Historiske øyvandringer


Historiske øyvandringer

Hovedøya,Gressholmen og Langøyene er mer enn vakre rekreasjonsområder og badeplasser. Her kan du høre om Langøyenes forvandling fra søppelplass til "riviera", om landets første hovedflyplass på Gressholmen og om klosteret på Hovedøya.

Dette er en episode av historiske vandringer i Oslo, slik de ble vist på TV-Norge/OsloTV i 2005 og 2006. Alle innslagene er laget som et samarbeid mellom Oslo byarkiv og OsloTV.

MANUS
Bård Alsvik

REGI/KLIPP/MANUS
Lasse Ramstad

FOTO
Ronny Johansen
Ann Christin Siljan
Kristine Elshaug Bækken
Veronica Stensrud
Lasse Ramstad
Sara Brym
Tom Aksel Mathiesen
Einar Fagerheim
Petter Jacobsen

Forfatter
Anette Walmann
Institusjon
Oslo byarkiv
Publisert
25/06/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Friluftsområde

Friluftsområde er et område som det offentlige har skaffet seg rådighet over og skal være for allmennhetens bruk. Denne råderetten har staten betalt for ved hjelp av midler bevilget av Stortinget, og råderetten skjer enten ved kjøp eller langvarig leie som oftest over 20 år.
Det er gjennom mange år sikret områder til friluftsformål i Norge, i 2003 var det 1860 friluftsområder i Norge. Sikrede friluftsområder kan være alt fra tungt tilrettelagte områder, til relativ urørte områder.

Håmmårsbukta friluftsområde

Håmmårsbukta friluftsområde er et nytt friluftsområde i Stjørdal i Nord-Trøndelag. Området ble offisielt åpnet 2. juni 2013, men er ennå ikke ferdig tilrettelagt. Det er regulert som bilfritt og er sperret med bom. Det er åpning ved siden av bommen for gående, syklende og rullestolbrukere. Utenfor bommen er det opparbeidet parkeringsplass for ca. 40 biler. Området er ca. 1.2 km langt og det er asfaltert vei i hele anleggets lengde.

Friluftsliv

Med friluftsliv menes fysisk aktivitet i naturen. Mer spesifikt er det anvendelse av egen fritid i friluft. Med friluft forstås at denne aktiviteten foregår utendørs. Friluftsliv skiller fra sport ved mangelen på kunstige regler for hvordan den skal utføres. Unntatt her er da regler for sikker ferdsel, utøvelse og oppførsel.

Friluftsliv (magasin)

Friluftsliv er et norsk magasin med seks årlige utgivelser. Bladet dekker det meste av aktiviteter i naturen, herunder fotturer, skiturer, kano, kajakk, ekspedisjoner og fjellsport. Hovdevekten legges på opplevelser i norsk natur. Bladet skriver også om tema som turutstyr, turmat og politiske og forvaltningsmessige sider ved temaet friluftsliv. Første utgave kom i 1997.

Portal:Friluftsliv

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens