Henrik Kvandahl - en samisk pioner 1 av 3

Henrik Kvandahl - en samisk pioner


Henrik Kvandahl - en samisk pioner

Henrik Kvandahl (1865-1950) var en pioner på den samepolitiske arenaen. Han var samefolkets forkjemper, - en banebryter og foregangsmann som arbeidet iherdig for å fremme samisk språk og kultur.

Han skrev samenes historie i tre bind.Fortellingen er del av en film om samiske pionerer som inngår i utstillingen "Mearrariika - Havlandet "- Samisk kultur og historie. Den er laget i 2010 av Museum Nord og Várdobáiki samiske senter for Den kulturelle skolesekken i Nordland og Troms.
Forfatter
Terje Holtet
Institusjon
Museum Nord
Publisert
15/12/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Pioner

Pioner, pionér eller de engelske pioneer og Pioneer kan vise til:

Samer

Samer er en folkegruppe tradisjonelt bosatt i fra Hedmark i sør til Kola-halvøya i øst, med et kjerneområde i de indre delene av Nordkalotten og fjordstrøkene i Nord-Norge. Tradisjonelle samiske leveveier inkluderer reindrift og kombinasjon av småbruk og fiske, men utøves i dag kun av et mindretall.

Samisk språkhistorie

Samisk språkhistorie, historien til samisk, går tilbake til det finsksamiske urspråket, i lag med de østersjøfinske språka.

Pioner (militær)

Pioner i militær forstand er en infanterist med en viss grad av ingeniøropplæring.

Pioner (film)

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens