Henrik Kvandahl - en samisk pioner 1 av 3

Henrik Kvandahl - en samisk pioner


Henrik Kvandahl - en samisk pioner

Henrik Kvandahl (1865-1950) var en pioner på den samepolitiske arenaen. Han var samefolkets forkjemper, - en banebryter og foregangsmann som arbeidet iherdig for å fremme samisk språk og kultur.

Han skrev samenes historie i tre bind.Fortellingen er del av en film om samiske pionerer som inngår i utstillingen "Mearrariika - Havlandet "- Samisk kultur og historie. Den er laget i 2010 av Museum Nord og Várdobáiki samiske senter for Den kulturelle skolesekken i Nordland og Troms.
Forfatter
Terje Holtet
Institusjon
Museum Nord
Publisert
15/12/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Samisk språkhistorie

Samisk språkhistorie, historien til samisk, går tilbake til det finsksamiske urspråket, i lag med de østersjøfinske språka.

Kategori:Samisk språkhistorie

Morsmål

Morsmål er det flere definisjoner av. Én definisjon sier at morsmålet er det første språket eller talemålet en person lærer, eller et språk en person lærer i veldig ung alder. Denne definisjonen innebærer at morsmål er det samme som førstespråk. Morsmål anses også som språket man bruker eller blir brukt mot som baby verbalt.

Esperanto som morsmål

Personer med esperanto som morsmål har som regel vokst opp i familier hvor esperanto brukes, og dermed får de språket som morsmål. Ofte velger foreldrene å bruke esperanto med barna og lærer dem dermed språket fra begynnelsen av, på samme måte som barn av annen språklig bakgrunn lærer sitt morsmål. Disse barna har som regel ett eller to morsmål i tillegg. Det hender også at foreldrene brukes esperanto seg i mellom, men ikke med barna. Da vil gjerne barna, som ønsker å forstå hva foreldrene snakker om, lære å ihvertfall forstå talt esperanto.

Norsk språkhistorie

Norsk språkhistorie omhandler det norske språkets utvikling fra dets opprinnelse som eget språk frem til i dag.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens