Hardvind på Rjukanbanen 1 av 2

Hardvind på Rjukanbanen


Hardvind på Rjukanbanen

Ikke mindre enn to ganger har sterk vind kastet togsett av sporet i Vestfjord-dalen. Her følger noen glimt fra Rjukanbanens egne dokumenter om saken

Ulykkenen skjedde ikke langt fra hverandre, først på Haddeland dernest på Miland. I Hydro Rjukans arkiver ligger det både beskrivelser av hva som skjedde og forklaringer på hvilke tiltak som måttes settes inn.

Forfatter
Kjetil H Djuve
Institusjon
Norsk Industriarbeidermuseum
Publisert
19/11/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Rjukanbanen

Rjukanbanen, eller Vestfjorddalsbanen som den opprinnelig het, er jernbanestrekningen mellom Mæl og Rjukan. Hele strekningen ligger i Vestfjorddalen i Telemark og er del av en sammenhengende transportstrekning mellom Rjukan og Skien. Begrepet Rjukanbanen har til tider vært brukt om alle jernbaneavsnittene mellom Rjukan og Notodden.

Ulykke

Ulykke er et begrep som brukes om en plutselig og tilfeldig hendelse som forårsaker større skade, om et uhell av alvorlig karakter eller om en katastrofe, som betegner en ulykke med stort omfang. Felles for hendelser som karakteriseres som ulykker er at personer skades eller dør. Ulykkeshendelser er uforutsigbare, uvanlige og utilsiktede og har ikke åpenbare eller tilsiktede årsaker. I ettertid ser man ofte at resultatet eller konsekvensene av ulykker kunne vært annerledes og mindre, eller at hendelsen kunne vært unngått, om man hadde visst om eller forstått og reagert i forhold til de omstendighetene som førte til ulykken i tide. Ulykker klassifiseres ofte etter åsted slik som for eksempel hjemmeulykker, arbeidsulykker eller trafikkulykker, eller etter årsak som fallulykker og skredulykker. Ved ulykker som kunne vært unngått blir ofte de ansvarlige krevd for erstatning eller straffeforfulgt.

Brann

Brann kan vise til:

Tog

Tog (av tysk Zug, fra verbet for «å trekke») eller TOG kan vise til:

Sportsklubben Brann

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens