Hallingskeid turisthytte


Hallingskeid turisthytte

Audio
Lytt til: Hallingskeid turisthytte

Bu som ein jernbaneingeniør i høgfjellet.

Hytta har røtene frå anleggsperioden til Bergensbana
Hallingskeid Turisthytte er nyrestaurerte bygningar som medreknar Steinboligen (hovudhytta) og Lokalet (annekset) frå Bergensbana si anleggstid rundt førre hundreårskifte. Hovudhytta (Steinboligen) var ingeniørbustad og seinare vaktarbustad. Sikringshytta (Lokalet) var forsamlingslokalet på Hallingskeid. Begge hyttane har solide steinmurar med metertjukke veggar.

Hallingskeid Turisthytte ligg ved Bergensbana, om lag 200 meter frå jernbanestasjonen. Hytta ligg i eit ope høgfjellsterreng egna for besøk til alle årstider. Det er mange turmogelegheiter i området, blant anna går Rallarvegen like forbi. Her er fiskemogelegheiter, fin fjellflora og flotte forhold for skiturar.

Hytta kan brukast av alle
Hytta er open og ulåst heile året, det er ikkje naudsynt med DNT-nøkkel. Hytta har innlagt vann og straum, og det er mogeleg å kjøpa mat som hermetikk, posemat, pålegg, osb. på hytta. Her er kjøkken med komfyr. Om sommaren er der hyttevert på hytta som sel fersk brød. Hugs lakenpose eller sovepose.

Hytta er open for alle, både dei som er medlemmar og dei som ikkje er det. I store utfartshelger, serleg tidleg på hausten, kan hytta fort verte full, men det ordnar seg alltid med ein plass. Hytta har rikeleg med ekstra ullteppe, så det held å ta med lakenpose.
 

Forfatter
Einar Grieg
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
17/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Rallarvegen

Rallarvegen eller Rallarveien kan henvise til:

Friluftsliv

Med friluftsliv menes fysisk aktivitet i naturen. Mer spesifikt er det anvendelse av egen fritid i friluft. Med friluft forstås at denne aktiviteten foregår utendørs. Friluftsliv skiller fra sport ved mangelen på kunstige regler for hvordan den skal utføres. Unntatt her er da regler for sikker ferdsel, utøvelse og oppførsel.

Rallarvegen (Bergensbanen)

Rallarvegen er navnet på anleggsveien som ble anlagt omkring forrige århundreskifte i forbindelse med byggingen av Bergensbanen. Veien er 80km lang, og går fra Haugastøl over Finse til Myrdal, og videre bratt gjennom 21 hårnålssvinger langs Flåmsbanen ned til Flåm ved Sognefjorden, den siste delen som kommunal vei (Kv1409 i Aurland). Det er også en vei fra Voss til Upsete på vestsiden at Gravhalstunnelen.

Friluftsliv (magasin)

Friluftsliv er et norsk magasin med seks årlige utgivelser. Bladet dekker det meste av aktiviteter i naturen, herunder fotturer, skiturer, kano, kajakk, ekspedisjoner og fjellsport. Hovdevekten legges på opplevelser i norsk natur. Bladet skriver også om tema som turutstyr, turmat og politiske og forvaltningsmessige sider ved temaet friluftsliv. Første utgave kom i 1997.

Portal:Friluftsliv

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens