Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark


Hallingskarvet nasjonalpark

Audio
Lytt til: Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark gir flotte naturopplevingar sommar og vinter. Parken vart opna i 2007.

Nasjonalparken omfattar sjølve Hallingskarvplatået og høgfjellsområda vestover. Området er mykje nytta til friluftslivsaktivitetar. Her finn du eit omfattande nett av merka stiar og skiløyper som er mykje brukt. Sjølve namnet skarv tyder «nakent fjell».

Hallingskarvet er eit stort, sermerkt fjellområde med få tekniske inngrep. Her finst viktige verdiar knytt til geologi og landskapsform. Den geologiske historia i området er tydeleg og lett å sjå i landskapet.

Nasjonalparken strekkjer seg over tre kommunar i tre fylker: Hol kommune i Buskerud, Ulvik herad i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Biotopvernområdet ligg i Ulvik herad. Formålet med biotopvernområdet er å sikra eit viktig trekkområde for villrein og å binda saman leveområde for villreinen på Hardangervidda og i Nordfjella.

Høgaste punkt på Hallingskarvet er Folarskardnuten, med ei høgd på 1 933 meter over havet. Flakavatnet (1 453 meter over havet) er Noregs høgastliggjande innsjø.

Lorder og filosofar på Hallingskarvet
Den tørrmura steinhytta Lordehytta i Folarskardet vart reist i 1880 av den engelske lord Garvagh som jakta på rein i området. Kvart år i august vert det arrangert ein marsj frå Raggsteindalen via Folarskardet og Lordehytta til Haugastøl

Den kjente norske filosofen og fjellklatraren Arne Næss bygde ei hytte, Tvergastein, under brattskrenten syd i Hallingskarvet. Hytta vart bygd i 1937 og vart tilhaldsstad for filosofen. Næss bygde også ei klatrehytte på toppen av Hallingskarvet, med det klingande namnet Skarvereiret.
 

Forfatter
Einar Grieg
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
17/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler