Gina Krog


Gina Krog

Født 20. juni 1847 i Flakstad i Lofoten.
Død 14. april 1916 i Christiania.

Under valget i 2011 var jeg veldig i tvil om hva jeg skulle stemme. Jeg synes det var et vanskelig valg, og jeg diskuterte mye med venner før jeg ble enig med meg selv. Spilte stemmen min overhode noen rolle fra eller til? Og kunne jeg stå for det valget jeg hadde gjort i ettertid?

Tidligere syntes jeg at stortingsvalgene var viktigere enn lokalvalg, men det var mens jeg ikke bodde i Norge. Etter at jeg flyttet tilbake synes jeg at lokale valg er minst like viktige. For det er på det lokale planet at mye av det som angår oss i hverdagen blir bestemt. Hva skjer med barnehager, skoler, helsetjenester og ungdomsklubben i din by eller din bydel? Og hvem skal få lov å bestemme over våre felles penger, akkurat her, i vårt nærmiljø?

Lokale valg og stortingsvalg – hvis du ikke stemmer er det vanskeligere å si noe når politikerne fatter beslutninger du ikke er enig i. Du kan ikke si noe når de stenger ungdomsklubben, eller legger ned barnehagen. Du kan ikke si noe når asylsøkere blir tvunget til å sultestreike utenfor kirken din.

Politikk handler ikke om møter og papirer. Politikk handler om hverdagen vår, de små tingene og de store tingene.

Alt som skjedde før vi ble født føles lenge siden. Men tiden går fort. Hundre år er faktisk ikke lenge. Farmoren min ble født før kvinner hadde stemmerett.

Uten at jeg vet det, tipper jeg at Gina Krog ble oppfattet som en slitsom og litt masete dame. En sånn som alltid skulle mene noe om ting. Men vi burde være takknemlige. Gina Krog gjorde det mulig for oss som er jenter og kvinner å engasjere oss i politikk. De store tinga og de små tinga. Lokalt og nasjonalt. Og ta valg vi kan og må stå for i ettertid. 
 

En digital fortelling laget på oppdrag fra Norsk kulturråd/Digital fortalt i forbindelse med stemmerettsjubileet 2013. Om en av de fire store i norsk kvinnebevegelse.

Forfatter
Hilde Hagerup
Institusjon
Norsk kulturråd
Publisert
08/03/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Gina Krog

Jørgine («Gina») Anna Sverdrup Krog (født 20. juni 1847 i Flakstad i Lofoten, død 14. april 1916 i Kristiania) var en norsk politiker og kvinnesaksaktivist. Hun var en lederskikkelse i kampen for kvinners rett til utdannelse og kvinnelig stemmerett, og grunnla Norsk Kvinnesaksforening og tre andre nå opphørte kvinnesaksorganisasjoner. Hun har blitt kalt «høvdingen i norsk kvinnebevegelse» i sin samtid.[1] Krog var et tidlig medlem av Venstre, der hun var varamedlem av landsstyret fra 1909.

Stemmerett

Stemmerett er retten til å avgi stemme ved et valg. Stemmerett kan referere muligheten til å stemme til representative forsamlinger (for eksempel stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg) eller retten til å avgi stemme i politiske enkeltsaker (folkeavstemning). I demokratisk styrte organisasjoner har medlemmene i organisasjonen normalt stemmerett ved årsmøter eller tilsvarende. I aksjeselskaper har aksjeeierne som hovedregel én stemme per aksje ved valg i generalforsamlinger[1]. Vanligvis refererer ordet stemmerett til voksne borgeres rett til medbestemmelse i politiske valg. Enkelte land og organisasjoner har ikke bare stemmerett, men også stemmeplikt, men kun få land praktiserer dette (bl.a. Belgia og Hellas).

Kvinnelig stemmerett

Kvinnelig stemmerett var en av de første store kampsaker for feministiske bevegelser. Det oppstod mot slutten av det 19. århundre bevegelser i flere land som kjempet for at kvinner skulle få samme stemmerett som menn. Fra århundreskiftet hadde stemmerettsbevegelsen vokst til en stor og godt organisert internasjonal bevegelse, med International Woman Suffrage Alliance (nå International Alliance of Women) som den ledende internasjonale organisasjonen som jobbet for stemmerett.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens