Fretheim hotell og «lakselordane» 1 av 2

Fretheim hotell og «lakselordane»


Fretheim hotell og «lakselordane»

Audio
Lytt til: Fretheim hotell og «lakselordane»

Med si sentrale plassering ved fjorden, har den gamle storfarden på Fretheim alltid vore ein stad der ferdafolk tok inn.

Flåm stasjon, der Rallarvegen byrjar (eller sluttar), ligg på den gamle storgarden Fretheim. Med si sentrale plassering ved fjorden, har garden alltid vore ein stad der ferdafolk tok inn, frå 1860-åra av ikkje minst sportsfiskarar frå dei øvre samfunnslaga på dei britiske øyane. Og Fretheimsbonden skaffa dei husly.

1879 tok Christen Fretheim over gardsdrifta etter foreldra. Han bygde straks nytt våningshus og driftsbygning, men såg også ei framtid i turisme. I 1882 sette han difor opp ein eigen bygning for å losjera inn laksefiskarar, på folkemunne kalla «Engelskvillaen». Dette vart opphavet til Fretheim hotell.

Etter 1900 minka det på «lakselordane», men med opninga av Bergensbana i 1909, og seinare Flåmsbana, kom ein ny trafikkauke. Ei rekkje utvidingar, ombyggingar og moderniseringar har funne stad gjennom dei 130 åra hotellet har vore i drift, den siste i 2000. Delar av den opphavlege «Engelskvillaen» er teken vare på i det nye bygget. Ein del av romma er restaurerte og innreidde med antikke møblar og «historisk atmosfære» frå lordane si tid.
 

Forfatter
Svein Indrelid
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
12/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kulturhistorie

Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan være dagligdags praksis så vel som finkultur, håndverk, kunst, arkitektur, religiøse og andre åndelige forhold og immateriell kultur.

Rallarvegen

Rallarvegen eller Rallarveien kan henvise til:

Kategori:Kulturhistorie

Ny kulturhistorie

Ny kulturhistorie er en gren innen historieforskningen som legger mer vekt på fortidens vitenskap, politikk og maktforhold enn det tidligere kulturhistorie har gjort.

Rallarvegen (Bergensbanen)

Rallarvegen er navnet på anleggsveien som ble anlagt omkring forrige århundreskifte i forbindelse med byggingen av Bergensbanen. Veien er 80km lang, og går fra Haugastøl over Finse til Myrdal, og videre bratt gjennom 21 hårnålssvinger langs Flåmsbanen ned til Flåm ved Sognefjorden, den siste delen som kommunal vei (Kv1409 i Aurland). Det er også en vei fra Voss til Upsete på vestsiden at Gravhalstunnelen.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens