Fotograf Robøle på Granavollen 1887 1 av 2

Fotograf Robøle på Granavollen 1887


Fotograf Robøle på Granavollen 1887

Jeg jobber med fotografi. Av og til fanger et bilde oppmerksomheten min. Jeg lot meg fengsle av et foto av fotograf Jens E. Robøle.

Oktober 1887 gikk valdresfotografen Jens E. Robøle i land ved Røykenvika. Han var kommet for å fotografere på Gran på Hadeland. Han bodde på Augedal hele høsten og reiste rundt og fotograferte.


Dette var en tid da fotografi fortsatt var kostbart og sjeldent. Mange ble fotografert bare et par ganger i livet.
Robøle reiste med sitt store, tunge fotografiapparat til Søsterkirkene på Granavollen. Kirkene var et kjent motiv. Her var det penger å tjene på å selge kopier av bildene.
Men fotografiet viser mye mer enn bare kirkene. På kirkevangen er det oppstilt ei hel gruppe med mennesker.
 

Forfatter
Kari-Mette Avtjern
Institusjon
Randsfjordmuseene
Publisert
24/11/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Lokalhistorie

Lokalhistorie er studiet av historie og historieskrivning i en kontekst som fokuserer på et geografisk avgrenset område, ofte et lokalsamfunn som en bygd eller en by, eller en landsdel.

Landslaget for lokalhistorie

Landslaget for lokalhistorie er en paraplyorganisasjon for lokalhistorielagene i Norge. Denne ble stiftet i 1920 og arbeider for å vekke interessen og øke kjennskapen til lokalhistorie og kulturvern og slik arbeide for å gagne lokal og nasjonal kulturarv og kulturvekst i det hele.

Kategori:Lokalhistorie

Mal:Lokalhistorie


Denne malen legger til ekstern lenke til Norsk lokalhistorisk institutts Lokalhistoriewiki.

Kategori:Lokalhistorie etter fylke

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens