Fotograf Robøle på Granavollen 1887 1 av 2

Fotograf Robøle på Granavollen 1887


Fotograf Robøle på Granavollen 1887

Jeg jobber med fotografi. Av og til fanger et bilde oppmerksomheten min. Jeg lot meg fengsle av et foto av fotograf Jens E. Robøle.

Oktober 1887 gikk valdresfotografen Jens E. Robøle i land ved Røykenvika. Han var kommet for å fotografere på Gran på Hadeland. Han bodde på Augedal hele høsten og reiste rundt og fotograferte.


Dette var en tid da fotografi fortsatt var kostbart og sjeldent. Mange ble fotografert bare et par ganger i livet.
Robøle reiste med sitt store, tunge fotografiapparat til Søsterkirkene på Granavollen. Kirkene var et kjent motiv. Her var det penger å tjene på å selge kopier av bildene.
Men fotografiet viser mye mer enn bare kirkene. På kirkevangen er det oppstilt ei hel gruppe med mennesker.
 

Forfatter
Kari-Mette Avtjern
Institusjon
Randsfjordmuseene
Publisert
24/11/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Fotografi

Fotografi er en permanent gjengivelse av et bilde ved hjelp av lys, optikk og lysfølsomme komponenter som kan lagre bildeinformasjonen. Gjengivelsen kan være monokromatisk (ensfarget, gjerne sort/hvitt) eller flerfarget. Et fotografisk bilde dannes ved å eksponere en lysfølsom overflate, for eksempel en film eller en lysfølsom bildebrikke, for lysstråler gjennom et optisk system (kamera). Det optiske systemet kan være så enkelt som et hull, en optisk linse, eller et objektiv, som er et sett av linseelementer som samler og fokuserer lysstrålene.

Lokalhistorie

Lokalhistorie er studiet av historie og historieskrivning i en kontekst som fokuserer på et geografisk avgrenset område, ofte et lokalsamfunn som en bygd eller en by, eller en landsdel.

Wikipedia:Fotografi

Dette er en enkel introduksjon til bruk av fotografier i Wikipedia, hvordan en tar noen typer enkle bilder og hvordan en best kan redigere dem og gjøre de tilgjengelig for andre. Dette er ikke noen komplett introduksjon til fotografi som sådan, det er en introduksjon til hvordan foto kan brukes for illustrasjoner på Wikipedia. I den sammenheng må det gjøres noen avveininger, og vi er ganske tett på pressefoto og må gjøre de samme vurderingene.

Kategori:Fotografi

Digital fotografi

I digital fotografi, i motsetning til i tradisjonell fotografi med fotografisk film, bruker en elektronisk bildebrikke til å lagre bilder som binærdata i kameraet eller på et annet elektronisk lagringsmedium.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens