Fortellingen om Stikkelsbær 1 av 2

Fortellingen om Stikkelsbær


Fortellingen om Stikkelsbær

Under besøk på Opstadfeltet settes fantasi og skaperglede i gang Fortellingen er laget av elev ved Grålum barneskole

 
Forfatter
Grålum barneskole
Publisert
27/10/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Skole

En skole (gresk: σχολή, fritid) er en privat eller offentlig institusjon eller et lærested hvor det undervises i ulike fag, som regel for å gi barn og unge økte kunnskaper og legge grunnlaget for videre utdannelse og yrkesliv.

Mykje skole

Mykje skole er en av tre barneskoler på Fastlands-Karmøy, og denne dekker områdene Vormedal, Snik og den sørligste delen av Moksheim. Fra skoleåret 2012/2013 blir barneskolen på Tuastad, lagt ned og Mykje skole vil da dekke Røyksund, Tuastad og Fosen i tillegg til de andre områdene. Skolen sto klar i 2009, og blir utvidet våren 2012 for å håndtere et større antall elever. [1]Det går fra 1.klasse til 7.klasse. Det er den nyeste skolen på fastlandet. Det er over 300 elever på skolen.

Døscher-skolen

Døscher-skolen var en privat barneskole i Bergen som ble startet og drevet av Henriette (Henny) Døscher (1882 – 1950) fra 1903 til 1950.

NSB-skolen

NSB-skolen er NSBs utdanningssenter for egne ansatte, og i beskjeden grad også noen eksterne kurs. De største enkeltaktivitetene ved skolen er grunnutdanning av konduktører til NSBs tog, samt intern grunn- og etteropplæring av kjørende personale (konduktører og lokomotivførere).

Skolen i Nisibis

Skolen i Nisibis (mellom 363 og 489 kjent som skolen i Edessa) var en senantikk forsknings- og utdanningsinstitusjon og det åndelige senteret for den arameiske kristendommen. Skolen underviste i teologi, filosofi og medisin og var sin tids viktigste kunnskapssenter ved siden av akademiet i Gundishapur.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens