Fjellveien


Fjellveien

Den Gamle Malmveien

I den aller aller tidligste perioden av gruvevirksomheten foregikk malmtransporten mellom Sulitjelma og Sjønstå på pram eller slede over Langvannet og videre over fjellet ned til Sjønstå. Ganske tidlig etter oppstarten av gruvedriften fikk man en utbygd jernbane mellom Sjønstå og Sulitjelma ( Sjønstå - Fossen 1892, Hellarmo 1893, Sandnes 1915), men fortsatt ble fjellveien brukt som ferdselsvei blandt de som valgte å gå.

Forfatter
Tove Mette Mæland
Institusjon
Nordlandsmuseet
Publisert
25/03/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler