Familien Anker: helt privat 1 av 2

Familien Anker: helt privat


Familien Anker: helt privat

Eidsvollsbygningen skal høsten 2011 stenges for restaurering. Elever fra Bygg og anlegg har fått ta et dypdykk inn i huset før restaureringen setter i gang.

Eidsvoll 1814 har samarbeidet med Bygg og anlegg ved EVS om et pilotprosjekt i digitale fortellinger. Elevene fikk høsten 2010 en unik mulighet til å se Eidsvollsbyggningen fra kjeller til loft.

Eidsvollsbyggningen skal nå gjennomgå Norges største restaurering noen sinne. For elevene var dette en unik sjanse til å se nærmere på denne viktige og spennende bygningen før restaureringen sette i gang om ett år.

Hver gruppe fikk en oppgave de skulle ta utgangspunkt i da de skulle lage sine fortellinger. Her har gruppa sett på fasaden på familien Anker som eide Eidsvollsbygningen i 1814.

Forfatter
Eline Birkeland Lorentzen
Institusjon
Eidsvoll 1814
Publisert
02/12/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Eidsvollsbygningen

Eidsvoll

Eidsvoll er en kommune i Akershus. Administrasjonssenteret i kommunen kalles også Eidsvoll eller Sundet. Kommunen grenser i nord til Østre Toten og Stange, i øst til Nord-Odal, i sørøst til Nes, i sør til Ullensaker, og i vest til Nannestad og Hurdal. Eidsvoll er i dag mest kjent for Grunnloven av 1814 som ble underskrevet i Carsten Ankers bolig, Eidsvollsbygningen den 17. mai 1814.

Eidsvoll Boligbyggelag

Eidsvoll Boligbyggelag var et boligbyggelag i Eidsvoll i Akershus og ble opprettet 1. desember 1971. I 2010 fusjonerte boligbyggelaget med Boligbyggelaget Romerike.[1]

Stormannsmøtet på Eidsvoll

Stormannsmøtet på Eidsvoll (ofte kalt Notabelmøtet) var en forsamling av 21 innflytelsesrike nordmenn som møttes 16. februar 1814 på innbydelse fra stattholder Christian Frederik dagen i forveien. Foranledningen var at stattholderen og den norske eliten i januar-februar ble kjent med innholdet i Kieltraktaten fra 14. januar, og at den danske kongen ga opp kampen for å beholde Norge under helstaten Danmark-Norge. Møtet blir regnet for å ha stor historisk betydning, ettersom det var i dette møtet at det ble bestemt at det skulle kalles inn en riksforsamling som skulle gi Norge en selvstendig konstitusjon og velge konge. Stormannsmøtet kom dermed til å sette i gang det norske selvstendighetsstrevet som munnet ut i Riksforsamlingen på Eidsvoll og 17. mai-grunnloven, som fortsatt er Norges grunnlov.

Kategori:Eidsvoll

Eidsvoll komm.png Kategorien Eidsvoll omfatter Eidsvoll kommune i Akershus fylke som ble opprettet i 1837, og den tidligere kommunen Feiring (18701964).

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens