Evig eies kun det teipte 1 av 2

Evig eies kun det teipte


Evig eies kun det teipte

Langt inne i skapet, blant papir og annet rot, dukker de opp. Samlekassettene fra 80-tallet! Opptak gjort på kassettspilleren på gutterommet. Møysommelig komponerte miksetaper.

Tapene og kassettspilleren åpnet en ny verden. Du kunne sette sammen dine favoritter, velge og vrake! Redigere, ta kontroll, lage spillelister og kassetter for spesielle anledninger. Hvem hadde den feteste og mest originale lista? Hvem kunne brife med ukjente opptak av favorittbandet, 60-tallsoriginalen til den låta alle trodde bandet hadde laget sjøl. Rec og play; to fingre ned samtidig – og opptaket var i gang.

Hver låt vekker minner: fine ting, tyngre stunder, engasjement og kamplyst, kompisturer og klassefester. Noen låter danset vi til, noen sang vi til, noen gjorde seg best i bil med intens tromming på dashbord og seterygger, noen ble spilt bare en gang og tapet over, om og om igjen, til begge sider nesten kunne spilles samtidig.

Samlekassettene; lydspor til selve livet.
 

Forfatter
Trond Giske
Publisert
04/02/2009
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Opptak

Opptak har flere betydninger:

Kulturminne

Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg eller fartøyer. Kulturminner kan også finnes i utmark eller under dyrket mark, som for eksempel tjæremiler, kullgroper, gravhauger, jernvinner, rydningsrøyser eller boplasser.

Kategori:Musikk i Trondheim

Samordna opptak

Samordna opptak (ofte forkortet SO) administrerer opptaket av nye studenter til norske universiteter og høgskoler. SO er et databasesystem og et norsk statlig organ underlagt et styre utnevnt av Kunnskapsdepartementet. SO administreres hos og utvikles av Universitetet i Oslo.

Mal:Kulturminne

Denne malen lager en lenke til Riksantikvarens database over kulturminner på www.kulturminnesok.no.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens