Du får helse heim til kona

Du får helse heim til kona


Du får helse heim til kona

Gjert Kårdal (1837 - 1922) dreiv snømåling på fjellet mellom Myrdal og Haugastøl frå 1884 til 1889, og var elles kjentmann for anleggsingeniørane i høgfjellet når det trongst. Han fekk kongens påskjønningsmedalje for innsatsen. "Soga om Flåm" - Aurland sogelag 2003

Forfatter
Svein Olav Haukedal
Publisert
13/05/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kinas Jernbaner

Kinas Jernbaner (kinesisk: 中国铁路, engelsk betegnelse: China Railways, [CNR]) er det statlige kinesiske jernbaneselskap, med hovedkontor i Beijing. CNR, som bedriver både passasjer- og godstrafikk, hører under det kinesiske jernbaneministerium, som utøver mye av den besluttende myndighet og blant annet fastsetter alle bilettpriser. En del av trafikken utføres med hjelp av forskjellige mindre jernbaneselskaper.

Kategori:Jernbaner

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens