Du får helse heim til kona

Du får helse heim til kona


Du får helse heim til kona

Gjert Kårdal (1837 - 1922) dreiv snømåling på fjellet mellom Myrdal og Haugastøl frå 1884 til 1889, og var elles kjentmann for anleggsingeniørane i høgfjellet når det trongst. Han fekk kongens påskjønningsmedalje for innsatsen. "Soga om Flåm" - Aurland sogelag 2003

Forfatter
Svein Olav Haukedal
Publisert
13/05/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kategori:Jernbaner

Kinas Jernbaner

Kinas Jernbaner (kinesisk: 中国铁路, engelsk betegnelse: China Railways, [CNR]) er det statlige kinesiske jernbaneselskap, med hovedkontor i Beijing. CNR, som bedriver både passasjer- og godstrafikk, hører under det kinesiske jernbaneministerium, som utøver mye av den besluttende myndighet og blant annet fastsetter alle bilettpriser. En del av trafikken utføres med hjelp av forskjellige mindre jernbaneselskaper.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens