"Drømmen"


"Drømmen"

Norge som jordbrukssamfunn har gjennomgått store endringer. Opplev fortellingen om å drive villsaudrift på lyngheiene på Lygra.

 
Forfatter
Christine Haugsten Ellefsen
Institusjon
Museumssenteret i Hordaland
Publisert
19/02/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Drømmen

Drømmen er en dansk film fra 2006, regissert av Niels Arden Oplev som også har skrevet manuskriptet sammen med Steen Bille.

Drømmen om drømmen

Drømmen om drømmen er et musikkalbum med Tore Hansen, utgitt i 2009.

Sauer

Sauer eller villsauer (Ovis) er en biologisk slekt som består av seks[2] arter (noen hevder 4–8)[1] som hører hjemme i delgruppen sauer og geiter. Det hersker imidlertid uenighet om arten urialsau er en egen art eller en underart av tamsau.[3] Hannen kalles bukk eller vær, hunnen søye og avkommet lam. Unge søyer som ikke har lammet ennå kalles gimmer, og unge værer kalles risbit.

SIG SAUER

SIG Sauer (Sigarms frem til oktober 2007) er et amerikansk representativt firma for den sveitsisk/tyske våpenprodusenten Swiss Arms AG.

Drømmen om Roma

Drømmen om Roma (utgitt av Aschehoug i oktober 1992) er ei bok skrevet av Jan E. Hansen med bilder av Thor Furulund. Den handler om Roma og er formgitt av Hanne Hansen.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens