"Drømmen"


"Drømmen"

Norge som jordbrukssamfunn har gjennomgått store endringer. Opplev fortellingen om å drive villsaudrift på lyngheiene på Lygra.

 
Forfatter
Christine Haugsten Ellefsen
Institusjon
Museumssenteret i Hordaland
Publisert
19/02/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Drømmen

Drømmen om drømmen

Sauer

SIG SAUER

Drømmen om Roma

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens