Deichmansjela


Deichmansjela

Deichmanske hovedbibliotek skal flytte til Bjørvika for å bli "Fremtidens bibliotek". Kva er Deichmanske bibliotek på Hammersborg i dag?

Forfatter
Heidi Grytten
Institusjon
Deichmanske bibliotek, hovedbiblioteket
Publisert
16/11/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kulturvern

Kulturvern er en samlebetegnelse for arbeid med materielt og immaterielt innsamling, dokumentasjon og formidling.

Bibliotek

Bibliotek (av gresk: biblio=bok + theke=lager) er en institusjon som har som oppgave å oppbevare, katalogisere og låne ut bøker og andre medieformer, samt svare på spørsmål og veilede sine brukere (referansetjenester).

Kulturhistorie

Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan være dagligdags praksis så vel som finkultur, håndverk, kunst, arkitektur, religiøse og andre åndelige forhold og immateriell kultur.

Molde bibliotek

Røyken bibliotek

Røyken bibliotek er det kommunale biblioteket i Røyken kommune i Buskerud. Slemmestad hovedbibliotek ligger i Sekkefabrikken, en gammel fabrikkbygning i Slemmestad sentrum. I samme bygning ligger også Geologisentret og Cementmuseet. Biblioteket har også en filial i Midtbygda, som for tiden er stengt, men som høsten 2011 vil gjenåpne i nye lokaler.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens