Deichmansjela


Deichmansjela

Deichmanske hovedbibliotek skal flytte til Bjørvika for å bli "Fremtidens bibliotek". Kva er Deichmanske bibliotek på Hammersborg i dag?

Forfatter
Heidi Grytten
Institusjon
Deichmanske bibliotek, hovedbiblioteket
Publisert
16/11/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Kulturhistorie

Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan være dagligdags praksis så vel som finkultur, håndverk, kunst, arkitektur, religiøse og andre åndelige forhold og immateriell kultur.

Kulturvern

Kulturvern er en samlebetegnelse for arbeid med materielt og immaterielt innsamling, dokumentasjon og formidling.

Kategori:Kulturhistorie

Ny kulturhistorie

Ny kulturhistorie er en gren innen historieforskningen som legger mer vekt på fortidens vitenskap, politikk og maktforhold enn det tidligere kulturhistorie har gjort.

Bibliotek

Bibliotek (av gresk: biblio=bok + theke=lager) er en institusjon som har som oppgave å oppbevare, katalogisere og låne ut bøker og andre medieformer, samt svare på spørsmål og veilede sine brukere (referansetjenester).

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens