Da byen frøys inne 1 av 4

Da byen frøys inne


Da byen frøys inne

Vinterfrosten satte en stopper for Kristianias eksport og byggevirksomhet. Hva skulle arbeiderfamiliene leve av når arbeiderne ble sendt hjem tomhendte?

Ole Olsen var en av mange som måtte ty til fattigkassa når kulda satte inn og han sto uten arbeid eller lønna gikk ned til det minimale. Vinteren var en hard tid for Kristianias mange fattige.

Forfatter
Johanne Bergkvist
Institusjon
Oslo byarkiv
Publisert
27/10/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Tresko

Tresko er sko laget av tre.

Klima

Klima eller værlag er et steds gjennomsnittsvær, som oftest beregnet ut i fra en 30-års-periode. Vitenskapen som studerer klima heter klimatologi.

Mitt klima

Mitt klima(myclimate) er en ideell organisasjon som jobber for bevissthet rundt utfordringene fra klimagassutslipp knyttet til flytrafikk. Myclimate ble stiftet i Sveits i 2002, og i 2006 startet Framtiden i våre hender «Mitt klima» i Norge. Tilsvarende organisasjoner finnes også i Tyskland (500PPM GmbH) og i USA (Sustainable Travel International).

Frost

Frost, også kalt rimfrost eller rim, er iskrystaller som bygges opp av frossen luftfuktighet på kalde overflater. Ordet «frost» brukes også i dagligtalen om temperaturer som er lavere enn vannets frysepunkt (0 °C) og vær som fører med seg slike temperaturer. Rim dannes ved at vanndamp i lufta går direkte over i fast form – såkalt deposisjon.

Arbeidsledighet

Arbeidsledighet eller arbeidsløshet oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres. Det vil si at det er personer som søker arbeid til de vanlige lønnssatsene, men som ikke oppnår å bli sysselsatt på det åpne arbeidsmarkedet. Arbeidsledighet innebærer også at mennesker som faktisk ønsker å arbeide (og som er arbeidsfør), ikke kan arbeide med det de er kvalifisert til.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens