Brefrontvariasjonar 1 av 2

Brefrontvariasjonar


Brefrontvariasjonar

Audio
Lytt til: Brefrontvariasjonar

Brefronten er den delen av breen som syner størst reaksjon på endringar i massebalansen.

Variasjonar i brefronten sin posisjon er ei tilpassing til endringar i akkumulasjon og ablasjon for å oppnå ei dynamisk og klimatisk likevekt. Brefronten er den delen av breen som syner størst reaksjon på endringar i massebalansen. Frontvariasjonar er ofte eit resultat av samansette kort- og langvarige endringar i massebalansen. Lange dalbreutløparar, større platåbrear og større botnbrear reagerer ofte på dei meir langvarige endringane i massebalansen, medan korte (og bratte) breutløparar og mindre botnbrear også reagerer på meir hyppe endringar i massebalansen. Fordi det tek ei viss tid å transportera eit eventuelt over- eller underskot av is nedover breen, er det ei forseinka reaksjonstid i brefronten i høve til endringar i massebalansen.

Forfatter
Atle Nesje
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
06/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Rallarvegen

Rallarvegen eller Rallarveien kan henvise til:

Rallarvegen (Bergensbanen)

Rallarvegen er navnet på anleggsveien som ble anlagt omkring forrige århundreskifte i forbindelse med byggingen av Bergensbanen. Veien er 80km lang, og går fra Haugastøl over Finse til Myrdal, og videre bratt gjennom 21 hårnålssvinger langs Flåmsbanen ned til Flåm ved Sognefjorden, den siste delen som kommunal vei (Kv1409 i Aurland). Det er også en vei fra Voss til Upsete på vestsiden at Gravhalstunnelen.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens