Bjørnstadskipet 1 av 2

Bjørnstadskipet


Bjørnstadskipet

Bjørnstadskipet er en meget kjent helleristning og er enestående i sitt slag. Den består av en stor og to mindre skipsristninger.

Bjørnstadskipet er en meget kjent helleristning og er enestående i sitt slag. Den består av en stor og to mindre skipsristninger.

Blant helleristningenes motivverden fra bronsealderen (ca. 1000 årf. Kr.) er bilder av skip en fremtredende figurtype i flere varianter. Bjørnstadskipet er på sin loddrette bergvegg monumental. Den store ristningen er ca. 4 x 1.5 meter, trolig Nord-Europas størsteskipsristning. De to små figurene er ca. en m lange.

Bjørnstadskipet ligger ved Haugeveien, fylkesvei 583 gjennom Skjeberg, ca. 3.5 km fra Hafslund kapell. Avkjøring til parkeringsplass er skiltet. Ca. 500 m gangsti fram til stedet, en nord-østvendt bergvegg.

Forfatter
Gunnar Falck
Institusjon
Kulturnett Østfold
Publisert
15/12/2008
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Bjørnstadskipet

Bronsealderen

Bronsealderen er en betegnelse på en periode i menneskets historie som fant sted mellom steinalderen (noen steder «kobberalderen») og jernalderen. Bronsealderen begynte da menneskene gikk over fra å lage sine verktøy av stein (som i steinalderen) til å lage noen av dem av bronse. Bronsealderen ble avløst av jernalderen da jern ble tatt i bruk som viktigste materiale for verktøy og våpen.

Bronsealderen i Norge

Bronsealderen i Norge er perioden fra ca. 1800 f.Kr.–500 f.Kr. kan deles i 6 perioder: Eldre bronsealder I til III, og yngre bronsealder IV til VI.

Kategori:Bronsealderen

Kategori:Bronsealderen i Sverige

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens