Besøk på et herberge i Oslo i 1937 1 av 2

Besøk på et herberge i Oslo i 1937


Besøk på et herberge i Oslo i 1937

Et klipp fra NRKs arkiver gir et bilde av hvordan noen levde i Oslo i 1937

Forfatter
silja vepsa
Publisert
07/11/2011
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Norsk misjon blant hjemløse

Norsk misjon blant hjemløse var en norsk misjonsorganisasjon. Den ble opprettet i 1897, og ble av Kirkedepartementet ilagt arbeidet med romanifolket. Misjonen fikk navnet Norsk misjon blant hjemløse i 1935. Utover 1900-tallet fungerte misjonen mer og mer som statens «taterdirektorat» inntil den ble avviklet i 1989. Misjonen drev blant annet barnehjem (hvor den omplasserte reisende-barn), arbeidet for å bosette reisende, samt å kristne folkegruppen.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens